Man kontrollerar hur rent guldet är, det vill säga vilken karathalt det är med hjälp av skraptester och kungsvatten. Man skrapar guldet mot en natursten, när lite guld fastnat på denna penslar man kungsvatten och ser om guldet löses upp. Man använder olika blandningar av kungsvatten för att ta reda på karaten, från 8 till 23 karat.

Denna metod behövs ibland inte användas om det finns guldstämplar som fastställer vilken guldhalt det är, en så kallad finhaltsstämpel.

När karathalten är fastställd vägs guldföremålet på en mycket noggrann våg, alla guldhandlare ska ha en våg som är godkänd av Swedac och som hela tiden kalibreras för att vara så exakt som möjlig.

När karathalten och vikten är fastställd skickas en offert till säljaren och godtas priset får du pengarna överförda till ditt bankkonto, oftast inom ett dygn. Visar det sig att guldet är av en lägre karathalt än du trodde eller kanske inte ens är guld finns oftast en möjlighet att utnyttja en ångerrätt och få föremålen tillbakaskickade. Läs mer i vår artikel om ångerrätt när du säljer guld samt dolda avgifter när du säljer guld.