Det lättaste är att leta efter stämplarna, främst en så kallad finhaltsstämpel. Denna stämpel är ett antal siffror i en rektangulär ram och det är denna som anger finhalten av guldet. Det är ett tresiffrigt värde i spannet 375-975 och man kan göra ungefär denna bedömning (lite avrundat):

9 karat = 375 (37.5% guld)
14 karat = 585 (583)
18 karat = 750 (75% guld)
20 karat = 833 (840)
23 karat = 958 (975)
24 karat = 1000 (100%)

Ser du stämpel med siffran 925 eller 830 är det inte rent guld utan ett silversmycke som är förgyllt, detta räknas inte som ett guldsmycke utan ett silversmycke. Hittar du en stämpel med siffran 950 är det inte heller guld, det är metallen platina vilket är hårdare och dyrare än guld. Det är inte speciellt vanligt med smycken tillverkade i platina.

Värdet kan också vara i karat, t.ex. 18K, 14K och så vidare.
Det vanligaste är att smycken är i 18 karat. Rent guld i 24 karat är för mjukt för att använda i smycken och även guld i 22 karat är oftast för mjukt, men kan användas i vissa fall. Stirra dig alltså inte blind på 24-karatspriserna när du jämför guldpriserna.
Har du en magnet till hands kan du prova om dina smycken är magnetiska, är dom det är det inte guld då guld inte är magnetiskt. Ett snabbt och enkelt sätt att sortera ut andra metallsmycken.