Många guldköpare lockar dig med höga kampanjpriser eller snabbhetspremier. Dessa guldpriser är ofta rejält mycket högre än deras ordinarie prislista. Det som krävs i gengäld från dig är att du är snabb på att skicka in ditt guld. Detta kan skilja sig något åt mellan de olika guldköparna men oftast är det senast dagen efter du mottagit det förfrankerade kuvertet du måste skicka tillbaka det med ditt guld – annars är det ordinarie pris som gäller. Många kan missa detta då man kanske kommer hem sent på dagen och inte hinner skicka tillbaka inom utsatt tid och därför inte får kampanjpriserna. I vår jämförelse kommer vi att ha med både kampanjpriserna och de ordinarie priserna med fokus på ordinarie priser då många kommer att missa de höga kampanjpriserna.

Exempelvis kan det det stå likt detta i avtalet om kampanjpriser/snabbhetspremien; ”Får du ditt förfrankerade brev på måndag måste du skicka tillbaka det med ditt guld senast på tisdag för att få kampanjpriset.” Detta kan skilja någon dag mellan olika aktörer men generellt gäller det att skicka in det mycket snabbt.